Thống kê truy cập

Online: 10004

Hôm nay: 20.009

Tất cả: 37.938

Sản phẩm nổi bật

THÉP CHẾ TẠO 40CR (X)

Ngày đăng: 04/09/2017 - Lượt xem : 488

- Thép chế tạo 40CR (X) gồm: F13 - 510
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%

THÉP CHẾ TẠO S45C

Ngày đăng: 04/09/2017 - Lượt xem : 526

- Thép chế tạo S45C gồm: F13 - 610
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%

THÉP CHẾ TẠO S20C

Ngày đăng: 04/09/2017 - Lượt xem : 430

- Thép chế tạo S20C gồm: F13 - 100
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%

THÉP CHẾ TẠO S45C - F450, 460, 480, 500

Ngày đăng: 18/07/2016 - Lượt xem : 367

- Kích thước: 4.8m - 5.8m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)

THÉP CHẾ TẠO S45C - F400, 410, 420, 430

Ngày đăng: 18/07/2016 - Lượt xem : 378

- Kích thước: 4.8m - 5.8m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)

THÉP CHẾ TẠO S45C - F360, 370, 380, 390

Ngày đăng: 18/07/2016 - Lượt xem : 345

- Kích thước: 4.8m - 5.8m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)

THÉP CHẾ TẠO S45C - F90

Ngày đăng: 14/07/2016 - Lượt xem : 373

- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)

THÉP CHẾ TẠO S45C - F80

Ngày đăng: 14/07/2016 - Lượt xem : 377

- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)

THÉP CHẾ TẠO S45C - F72

Ngày đăng: 14/07/2016 - Lượt xem : 373

- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)

THÉP CHẾ TẠO S45C - F64

Ngày đăng: 14/07/2016 - Lượt xem : 383

- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu (EU)